altomERHVERV

Hvornår giver det mening at alliere sig med en familieretsadvokat?

Det er ofte de store følelser, der får lov at herske, når der opstår stridigheder i familien. I nogle tilfælde kan situationen ikke løses mellem familiemedlemmerne, og derfor kan det være en god idé at alliere sig med en familieretsadvokat. Advokaten kan hjælpe på en række områder, og dem kan du blive klogere på her.

En familieretsadvokat beskæftiger sig med lovgivning om samliv og familieforhold

Når du hyrer en familieretsadvokat, får du eksperthjælp indenfor forskellige områder. Bl.a. beskæftiger en familieretsadvokat sig med den del af lovgivningen, som vedrører samliv og familieforhold. Advokaten kan derfor være behjælpelig indenfor alt fra økonomiske forhold mellem ægtefæller til skilsmisse- og forældremyndighedssager.

Kyndig hjælp i forbindelse med skilsmisse og separation

Der kan være mange forskellige årsager til at alliere sig med en familieretsadvokat. En af dem er i forbindelse med skilsmisse og separation. Hvis du og din partner står overfor en skilsmisse, bør I overveje at tage kontakt til en familieretsadvokat. Det er især en fordel, hvis I ikke på forhånd har aftalt, hvem der ejer hvad, eller hvis der er børn involveret, der kan opstå stridigheder om. 

Hvis I ikke er enige om separationen eller skilsmissen, vil I blive indkaldt til et møde i Familieretshuset. Her vil en advokat med speciale i familieret også hjælpe.

Familieretsadvokat til samværssager

Ved skilsmisse eller separation har jeres barn ret til samvær med den forælder, barnet ikke bor hos. Det er jeres fælles ansvar som forældre, at barnet har god kontakt til jer begge. Hvis I ikke er enige om samværet, træffes afgørelsen af Familieretshuset. Her vil I blive indkaldt til et samarbejdsmøde med henblik på at hjælpe jer med at indgå en god samværsaftale.

Da I som forældre kan opfatte virkeligheden og jeres barns behov på hver jeres måde, kan det være svært at samarbejde. Derfor er det ofte en god idé at mødes med en familieretsadvokat i forbindelse med samværssager. Advokaten ved, hvilke forhold det er vigtigt at være opmærksom på og har erfaring med indgåelse af samværsaftaler. Advokaten kan også hjælpe dig ved at forberede dig på mødet eller ved at deltage sammen med dig.

Kompetente advokater hos Samværdsadvokaten

I advokatfirmaet Strauss & Garliks afdeling Samværdsadvokaten finder du dygtige familieretsadvokater, der er klar til at hjælpe dig. Advokaterne har stor viden og erfaring indenfor familieret samt et særegent indblik i myndighedernes tilgang til de forskellige sager. Her skabes det optimale grundlag for finde frem til den bedste løsning for dig og dit barn.